Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

W celu dokonania zwrotu lub złożenia reklamacji postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1.     Zwrot lub reklamacja

Wypełnij oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub zgłoszenie reklamacyjne i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczynę reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. Proszę też wpisać nr konta do zwrotu wraz z adresem w przypadku zwrotu towaru.

W związku ze sprzedażą przez nas rzeczy nieprefabrykowanych (czyli wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta) informujemy że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta: Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Dz.U.2017.0.683 t.j. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

2.    Odesłanie produktu

Prosimy poinformować nas o zwrocie na adres mailowy biuro@babynitka.pl i odesłać produkt wraz ze wszystkimi jego akcesoriami. Prosimy dołączyć również dowód zakupu (paragon/ faktura). Bez dowodu zakupu reklamacja nie będzie rozpatrywana.

3.    Wysyłka

Produkt należy wysłać na adres:

Baby Nitka Damian Romanowski

Młock 63 

06-456 Ojrzeń

 

 

 

Kolekcje